น้ำยาเพิ่มการลื่นไหลและกระจายฟองอากาศ มอร์ตาร์ พลาส ทีโอเอ 111

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส

ไฟล์:TH-TOA 111 Mortarplast.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส (TOA 111 Mortarplast) เป็นน้ำยาเพิ่มการลื่นไหลและกระจายฟองอากาศ (Plasticizer and air entrainer) ทำให้ฉาบง่าย ไม่แตกร้าว ช่วยเพิ่มการยึดเกาะและการไหลตัวของปูนซีเมนต์และทราย เพิ่มความสามารถในงานก่ออิฐ ฉาบปูนให้ดีขึ้น

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยา เพิ่มช่วยเพิ่มการลื่นไหลตัวของปูนซีเมนต์และทรายที่ผสมกันซึ่งจะได้มอร์ต้าที่มีคุณภาพสูง สำหรับงานก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก งานฉาบปูน ตกแต่งผิว

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
 • จะช่วยลดแรงตึงในมอร์ต้า ทำให้น้ำที่ใช้ในการผสมทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์และทรายได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ช่วยในงานฉาบปูน ฉาบซ่อมแต่งผิว ได้ไม่หนักแรงลื่นมือ
 • ทำให้ปูนฉาบมีการยึดเกาะดีและเพิ่มความแข็งแรง ลดการแตกร้าวของปูนฉาบไม่หลุดร่อนง่าย
 • เพิ่มอัตราส่วนการผสมทรายต่อปูนซีเมนต์ได้ดีมากขึ้น โดยไม่เสียคุณภาพการยึดเกาะ
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ ทำงานง่าย ประหยัดการทำงานและลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้ปูนขาวผสมแบบดั้งเดิม

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • สี : ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส มีสีน้ำตาล
 • ประเภท : น้ำยาเพิ่มการลื่นไหลและกระจายฟองอากาศ
 • ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C : 0.99 – 1.01
 • ค่าความเป็นกรด – ด่าง @ 25°C : 6.0 – 8.0
 • ค่าความข้นเหลว @ 25°C : 6.00 – 16.00 Cps.( Spindle # 1, speed 100 )
 • มาตรฐานอ้างอิง : คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 260 มอก. 873-2532

5 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • ให้ผสมทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาสกับน้ำสะอาด ตามอัตราส่วนปริมาณของ ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาสเทียบกับปริมาณของปูนซีเมนต์ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส
 • นำทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส ที่ผสมกับน้ำแล้วไปผสมกับปูนซีเมนต์และทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรับให้ได้ความข้นเหลวตามต้องการด้วยน้ำสะอาด นำไปใช้งานก่ออิฐ งานฉาบได้ทันที

6 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • หากใช้น้ำยาไม่หมดควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
 • ในกรณีที่ใช้ ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส ในปริมาณที่มากเกินไป อาจมีผลให้ปริมาณฟองอากาศในเนื้อมอร์ต้ามีจำนวนมากเกินไป ซึ่งมีผลกำลังอัดลดลง
 • ห้ามผสม ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส ในมอร์ต้าที่ผสมเสร็จแล้ว
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

7 ปริมารการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส ปริมาร 1 ลิตร ต่อปูนซีเมนต์ 13 – 15 ถุง(บรรจุ 50 กิโลกรัม ต่อ ถุง)

8 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
 • อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต ==

9 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

5 ลิตร ต่อ แกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง

10 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเขาตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

11 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

12 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th