วัสดุพีเดีย : คู่มือการใช้งานวัสดุพีเดียเบื้องต้น

จาก Watsadupedia

คู่มือการใช้งานวัสดุพีเดียเบื้องต้น


ระยะเวลา 10:02 นาที


1 คู่มือสอนการใช้งานวัสดุพีเดียเบื้องต้น[แก้ไข]

ในการลงข้อมูล ใส่ภาพ ปรับแต่งย่อหน้า ปรับแต่งตาราง ปรับแต่งตัวหนา2 การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน[แก้ไข]


3 การใส่หัวข้อหลัก[แก้ไข]


4 สอนวิธีการตั้งชื่อเรื่อง[แก้ไข]


5 การใส่ย่อหน้า[แก้ไข]


6 การใส่รูปภาพ[แก้ไข]


7 การใส่ไฟล์รูปภาพหลายรูป[แก้ไข]


8 การใส่ไฟล์PDF[แก้ไข]


9 การใส่วิดีโอจากYouTube[แก้ไข]


10 การสอนสร้างตาราง[แก้ไข]