อะคริลิก ซีลแลนท์ ทีโอเอ 303 (TOA 303 Acrylic Sealant)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ (TOA 303 Acrylic Sealant)

ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ (TOA 303 Acrylic Sealant)

ไฟล์:303 Acrylic Sealant.pdf

ไฟล์:29.TDS TH-TOA 303 Acrylic Sealant.pdf

ไฟล์:26-sds-toa-303-acrylic-sealant th.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ (TOA 303 Acrylic Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้สาหรับยาแนวรอยต่อแบบส่วนประกอบเดียว ผลิตจากอะคริลิกโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวสูง สามารถยึดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้งวัสดุที่มีรูพรุนโดยไม่ต้องใช้วัสดุรองพื้น ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี (UV) เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน และสามารถทาสีทับได้

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์เหมาะสาหรับใช้ยาแนวรอยต่อของวัสดุดังนี้

 • รอยต่อของวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ไม้ คอนกรีต
 • รอยต่อของงานก่อสร้างที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง
 • ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังปูน
 • ยาแนวรอยต่อบริเวณที่ต้องการลดเสียงรบกวน

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

 • เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทอะคริลิกแบบ 1 ส่วน
 • ให้ความยืดหยุ่นสูง ช่วยปกป้องแนวรอยต่อจากสภาพอากาศได้ดี
 • สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น ปูน ไม้ คอนกรีต
 • สามารถขัดตกแต่งได้ (ขัดด้วยกระดาษทรายและน้า) หรือปาดให้เรียบในขณะที่อุดโป๊ว
 • ใช้งานง่ายสะดวก ไม่ต้องผสม ประหยัดเวลาการทางาน
 • สามารถทาสีทับได้
 • สามารถทนต่อสภาวะอากาศ และรังสียูวี (UV) ได้ดี ไม่เหลืองตัว
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปราศจากทินเนอร์ ตัวทาละลายและสารอันตราย

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • พื้นฐานทางเคมี : อะคริลิก
 • ลักษณะ : ของเหลวข้น คล้ายยาสีฟัน
 • สี : ขาว
 • ค่าความหนาแน่น @ 20°C : 1.50 – 1.55
 • ปริมาณของแข็ง : ≥ 80%
 • ช่วงอุณหภูมิการทางาน : -20 ถึง +90°C
 • อุณหภูมิยิงกาว : +5 ถึง +40°C
 • ความแข็ง Shore A : 20 โดยประมาณ
 • ความเค้นแรงดึงที่อัตราการยืดตัว100% : 0.2 – 0.25 N/mm2
 • ปริมาตรที่หายไปหลังการแห้งตัว : ประมาณ 20%
 • อัตราการขยับตัวของรอยต่อที่ยอมรับได้ : 10% ของความกว้างรอยต่อ
 • ระยะเวลาแห้งผิวที่ 25°C : 15 นาที : 20°C
 • (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%) 6-10 นาที : 25°C
 • อัตราการแข็งตัวที่ 23°C : 1.5 มิลลิเมตร แห้งตัวใน 1 วัน
 • (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%) 3 มิลลิเมตร แห้งตัวใน 3 – 7 วัน
 • 5 มิลลิเมตร แห้งตัวใน 7 – 14 วัน

5 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วยทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น ผงสี เศษซีเมนต์คราบไขต่างๆ
 • ใช้ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ อุดโป๊วรอยต่อโดยใช้ปืนยิงซีลแลนท์
 • ในบริเวณที่ต้องตกแต่งให้เรียบ แนะนาให้ปาดตกแต่งด้วยเกรียงหรือนิ้วมือจมุ่ น้าสะอาดที่มี ส่วนผสมของสบู่หรือน้ายาล้างจาน เพื่อแต่งผิวให้เกิดความเรียบมากที่สุด
 • ทาสีทับบนกาวยาแนวได้ หลังจากที่ปล่อยให้กาวแห้งตัว แต่สา หรับสีราคาถูกที่เติมแป้งมาก ควรรออย่างน้อย 24 – 48 ชั่ วโมง เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวของฟิล์มสีเมื่อกาวยาแนวยังแห้ง ตัวไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่รอยยาแนวหนามากการแห้งตัวจะยิ่ง ใช้เวลานานมากขึ้น

6 ข้อแนะนาเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • เมื่อใช้ไม่หมด ควรปิดหลอดให้สนิท
 • ยาแนวบนผิวที่แห้งเท่านั้น
 • ไม่ควรทา งานกลางแดดจัด หรือทา งานบนพื้นผิวที่ร้อน
 • ห้ามทา งานขณะฝนตก หรือทา งานบนพื้นผิวที่เปียก
 • ไม่ควรใช้กับบริเวณที่สัมผัสกับน้า หรือจมุ่ น้าตลอดเวลา
 • การแห้งตัวของทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ ขึ้นอยู่กับขนาดของร่องรอยต่อที่ทา การอุดโป๊ว
 • ร่องรอยต่อควรจะมีอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความลึกเป็น 2 : 1 เพื่อการยืดหยุ่นตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทา งานเสร็จด้วยน้าสะอาด

7 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ 280 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร (ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร)

8 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและวางอยู่ในที่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 5 – 30 องศาเซลเซียส
 • อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิตในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

9 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

280 มิลลิลิตร / หลอด บรรจุ 12 หลอด / กล่อง

10 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

11 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

12 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th