โพลียูริเทน ซีลแลนท์ ทีโอเอ

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์

ไฟล์:TOA Polyurethane Sealant.pdf

ไฟล์:Pusealent.pdf

ไฟล์:Sds toa-polyurethane-sealant en.pdf

ไฟล์:12.TOA TH-TOA Polyurethane Sealant.pdf

1 คุณสมบัติ

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ (TOA Polyurethane Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อแบบส่วนประกอบเดียว ที่ผลิตจากสารประเภทโพลียูริเทนชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นตัวสูง เหมาะสาหรับปิดรอยแตกร้าวของผนัง และเชื่อมรอยต่อต่างๆ สามารถยึดเกาะกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี (UV) ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน สามารถทาสีทับได้และกันน้าได้

2 การใช้งาน

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์เหมาะสาหรับใช้อุดรอยต่อของวัสดุดังนี้

รอยต่อผนังสำเร็จรูป (Precast, Wall Joints)
รอยต่อพื้นคอนกรีต (Expansion Joints, Floor Joints)
กรอบวงกบประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม
แนวรอยต่อของแผ่น Fibre Cement
รอยปริแตกหรือฉีกขาดของตัวอาคาร

3 คุณประโยชน์

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูริเทนแบบ 1 ส่วน
ไม่เกิดคราบน้ามันซึมขึ้นมาบนวัสดุปิดทับเช่น สี
สามารถใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น ปูน ไม้ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเคลื่อนตัวของพื้นผิวได้ดี
ไม่มีการไหลย้อยขณะใช้งาน
ใช้งานง่าย
สามารถทาสีทับได้
สามารถทนต่อรังสี ยูวี (UV) ได้ดี

4 ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ : เป็นครีมข้น
สี : เทา และ ขาว
ค่าความหนาแน่น @ 20°C : 1.20 ± 0.06
ปริมาณของแข็ง : > 94%
การไหลย้อย : ไม่มีการไหลย้อย
ช่วงอุณหภูมิการทางาน : 5 – 40°C
ระยะเวลาแห้งผิวที่ 23°C : ASTM C679 : > 60 นาที
(ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%)
อัตราการแข็งตัวที่ 23°C : 3 – 5 มิลลิเมตร/ วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
(ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50%)
ค่าการยืดตัวจนขาด : ASTM D412 : > 600 %
ความแข็ง (Shore A) : ASTM C661 : > 26
ความต้านทานแรงดึง : ASTM D412 : > 1.7 N / mm.2
ความทนทานต่อกรด & ด่าง : ปานกลาง
ความทนทานต่อน้า : ดีเยี่ยม
การทาสีทับ : ดีเยี่ยม
การทนความร้อนที่ 70°C: ASTM C1246
น้าหนักที่หายไป : > 0.7 %
มาตรฐานอ้างอิง : ASTM C 920 – 87 Type S Grade NS British Standard BS 4254-I983, BS 5889 JIS A 5758

5 ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วยทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงสีเศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ

6 วิธีการใช้งาน

ในกรณีที่ร่องมีความลึกมากกว่าความกว้าง ให้ใช้วัสดุรองร่อง (Backing Rod) ก่อน
ใช้ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์อุดโป๊วรอยต่อโดยใช้ปืนยิงซีลแลนท์ในบริเวณที่ต้องตกแต่งให้เรียบ 
แนะนำให้ปาดตกแต่งด้วยเกรียงหรือนิ้วมือจุ่มน้าสะอาดที่มีส่วนผสมของสบู่หรือน้ายาล้างจานเพื่อแต่งผิวให้เกิดความเรียบมากที่สุด
เมื่อตกแต่งผิวหน้าเสร็จแล้วให้ดึงเทปกาวออกก่อนที่โพลียูริเทนซีลแลนท์จะแห้งตัว

7 ข้อแนะนาเพิ่มเติม

เมื่อใช้ไม่หมด ควรปิดหลอดให้สนิท อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการทางาน 5 – 40°C ไม่ควรทางานกลางแดดจัด หรือทางานบนพื้นผิวที่ร้อน ห้ามทางานขณะฝนตก หรือทางานบนพื้นผิวที่เปียก การแห้งตัวของทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ขึ้นอยู่กับขนาดของร่องรอยต่อที่ทาการอุดโป๊ว ร่องรอยต่อควรจะมีอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความลึกเป็น 2 : 1 เพื่อการยืดหยุ่นตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้ารอยแตกใหญ่ ร่องลึกมาก ให้อุดร่องด้วยยูรีเทนโฟมหรือโพลีเอทธีลีนโฟม (backing rod) ให้ได้ความลึกของร่องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความกว้าง ก่อนการอุดโป๊วเพื่อป้องกันการยุบตัวและทาให้ร่องหรือรอยต่อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ล้างเครื่องมือทันทีที่ทางานเสร็จด้วยน้าสะอาด

8 ปริมาณการใช้งาน

ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ 310 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร
ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ 600 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 6 เมตร

( ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร )

9 การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและวางอยู่ในที่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 5 – 30 องศาเซลเซียส
อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ

310 มิลลิลิตร / หลอดแข็ง บรรจุ 25 หลอด / 1 กล่อง
600 มิลลิลิตร / ฟรอยห่อ (ไส้กรอก) บรรจุ 20 หลอด / 1 กล่อง

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

12 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

13 เพิ่มเติม

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร


Banner-watsadu-Ads.jpg