TOA กาวซีเมนต์ พรีเมียมไทล์

จาก Watsadupedia

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์

TOA-PREMIUMTILE.jpg

ไฟล์:Premiumtile---พรพรรณ-แมลงภู่.pdf

ไฟล์:33-sds-toa-premiumtile th.pdf

ไฟล์:Tds th toa-premiumtile rev-1.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง
เหมาะกับงานปูทับ ไม่ต้องสกัดและสามารถติดกระเบื้องทับบนฝาไม้อัดโครงสร้าง แผ่นยิปซัม แผ่นซีเมนต์และกระเบื้อง
ผนังเดิม ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ใช้สำหรับปูกระเบื้องต่อไปนี้

  • ใช้ปูกระเบื้องได้ทุกชนิด
  • ปูกับฝาผนังไม้อัดโครงสร้าง แผ่นยิปซัม และแผ่นซีเมนต์

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

  • ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
  • ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
  • เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
  • ปูทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัด
  • มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนทั่วไป เหมาะกับพื้นที่ใช้แรงสั่นสะเทือนสูง
  • สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู
  • ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

4 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th