TOA 7IN1 CONTACT PRIMER สูตรน้ำ สีรองพื้นปูนเก่า

จาก Watsadupedia

TOA 7IN1 CONTACT PRIMER สูตรน้ำ สีรองพื้นปูนเก่า 

7in1-contact-primer.jpg

ไฟล์:Catalog-7in1-2019.pdf

ไฟล์:Sds-toa-7in1-contact-primer-(wb)-th.pdf

ไฟล์:Toa-7in1-contact-primer-th.pdf

คุณสมบัติ : เป็นนํ้ายารองพื้นปูน สําหรับทาบนคอนกรีตหรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก ซึ่งเมื่อทาด้วยนํ้ายารองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ เซเว่นอินวัน แล้วจะทําให้ช่วยการยึดเกาะของสีทับหน้า กับพื้นผิวดีขึ้น เหมาะสําหรับเป็นนํ้ายารองพื้นทับสีเก่าบนพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร

1 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

ประเภทสี : ขาวขุ่นสีนํ้านม เฉดสี : ใส ไม่มีสี ลักษณะฟิล์มสี : ชนิดด้าน เนื้อสีโดยปริมาตร : 10-12 เปอร์เซ็นต์ เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 12-14 เปอร์เซ็นต์ จุดวาบไฟ : N/A องศาเซลเซียส ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก : 50-70 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง : 15-20 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 8-9 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 30 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 4 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) : 7 วัน

2 วิธีใช้งาน[แก้ไข]

อุปกรณ์ : ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น ตัวเจือจาง : นํ้าสะอาด การเจือจาง (เปอร์เซ็นต์) : ไม่ต้องผสมนํ้า อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนการเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมนํ้าให้ทําเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับ สภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์

3 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่นํ้าขัดล้างด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ล้างทําความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะครีลิค ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะครีลิค ซิลแลนท์ ระบบการทาสี สีรองพื้น : ทานํ้ายารองพื้นปูนทับสีเก่า ทีโอเอ เซเว่นอินวัน คอนแทค ไพรเมอร์ สูตรนํ้า จํานวน 1 เที่ยว สีทับหน้า : ทาสีทับหน้าด้วยสี ทีโอเอ เซเว่นอินวัน ฟิวเจอร์ คัลเลอร์ ชนิดกึ่งเงาหรือเนียน 2-3 เที่ยว

4 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส

5 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานสีควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

ควรใส่หน้ากากเมื่อทําการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและ รีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

6 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนํา

ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

7 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th