กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

จาก Watsadupedia

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

ไฟล์:PremiumTile.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ให้การยึดเกาะสูง เหมาะกับงานปูทับ ไม่ต้องสกัดและสามารถติดกระเบื้องทับบนฝาไม้อัดโครงสร้าง แผ่นยิปซัม แผ่นซีเมนต์และกระเบื้อง ผนังเดิม ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ใช้สำหรับปูกระเบื้องต่อไปนี้

 • ใช้ปูกระเบื้องได้ทุกชนิด
 • ปูกับฝาผนังไม้อัดโครงสร้าง แผ่นยิปซัม และแผ่นซีเมนต์

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

 • ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
 • ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
 • เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
 • ปูทับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัด
 • มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนทั่วไป เหมาะกับพื้นที่ใช้แรงสั่นสะเทือนสูง
 • สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู
 • ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • เฉดสี : ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เป็นผง สีเทา
 • ความหนาแน่น : 1.4
 • ระยะเวลาเคมีบ่มตัว : 3-5 นาที
 • อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม : 3 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง : 20 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว  : 3-10 มิลลิเมตร
 • ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งตัว Setting time

  • เริ่มต้น Initial set : 10.6 ชั่วโมง
  • สิ้นสุด Final set : 12.1 ขั่วโมง
 • Sag : 0.02 in.
 • ความอุ้มน้ำ  :≥ 98
 • ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (EN 1348:2007) : 2.56 N/mm²
 • ค่าการยึดเกาะหลังแช่น้ำ (EN 1348:2007) : 1.87 N/mm²
 • ค่าการยึดเกาะหลังสภาวะโดนความร้อน 70 องศา (EN 1348:2007) : 1.99 N/mm²
 • ค่าการยึดเกาะที่ระยะเวลาหลังการปาดลงบนพื้นผิว 20 นาที (EN 1346)  : 1.23 N/mm²

ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตียมพื้นผิว

 • พื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ
 • ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช่น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์
 • ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 • ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • ผสม ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5.6 – 6 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 – 5 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
 • ใช้เกรียงหวีด้านเรียนปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
 • ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
 • นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เต็มแผ่น
 • สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
 • ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

7 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • ต้องทำพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องให้เปียกชื้นอย่างทั่วถึง และไม่มีน้ำขังก่อนการปู
 • ไม่ควรทำงานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน
 • เพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้น ต้องทำให้หลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เต็มแผ่น
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น , แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งและรีบปรึกษาแพทย์
 • ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา  : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
 • อายุของผลิตภัณฑ์  : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

20 กิโลกรัม/ถุง


มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

11 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th