กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์

จาก Watsadupedia

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์

ไฟล์:Protile.pdf

ไฟล์:Protile-en.pdf

ไฟล์:31-sds-toa-protile th.pdf

ไฟล์:Tds th toa-protile rev-1.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ โปรไทล์เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียว มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่นๆ ทำให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะตัวในการสร้างแรงยึดเกาะ ระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์ เพียงเติมน้ำก็สามารถใช้งานได้ทันที

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ใช้สำหรับปูกระเบื้องต่อไปนี้

 • กระเบื้องทั่วไป
 • กระเบื้องเซรามิค ดินเผา
 • หินแกรนิต
 • โมเสด

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ โปรไทล์ มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

 • ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
 • ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
 • เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
 • ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60×60 ซม.
 • ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
 • ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ ภายในอาคาร
 • สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • เฉดสี : ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เป็นผง สีเทา
 • ความหนาแน่น : 1.2
 • ระยะเวลาเคมีบ่มตัว : 3-5 นาที
 • อายุการใช้งานในภาชนะหลังผสม : 2 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาปรับแต่งกระเบื้อง  : 15 นาที
 • ความหนาของกาวซีเมนต์ที่ปาดลงบนพื้นผิว  : 3-10 มิลลิเมตร
 • ก่อนการยาร่องกระเบื้องทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งอย่างน้อย : 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาแห้งตัว Setting time
  • เริ่มต้น Initial set  : 4.7 ชั่วโมง
  • สิ้นสุด Final set  : 9.5 ชั่วโมง
 • Sag : 0 in.
 • ความอุ้มน้ำ : ≥ 98
 • ค่าการยึดเกาะที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน (EN 1348:2007) * : 2.17 N/mm²
 • ค่าการยึดเกาะหลังแช่น้ำ (EN 1348:2007) * : 2.15 N/mm²
 • ค่าการยึดเกาะหลังสภาวะโดนความร้อน 70 องศา (EN 1348:2007)  : 0.75 N/mm²
 • ค่าการยึดเกาะที่ระยะเวลาหลังการปาดลงบนพื้นผิว 20 นาที (EN 1346)  : 0.95 N/mm²

ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นที่ที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษ ซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ
 • ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช่น้ำฉีด ขัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์
 • ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง
 • ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • ผสม ทีโอเอ โปรไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5 – 5.2 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 10 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
 • ใช้เกรียงหวีด้านเรียนปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปร ไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
 • ใช้เกรียงหวีปาดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวีให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
 • นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เคาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ เต็มแผ่น
 • สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
 • ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

7 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • ต้องทำพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องให้เปียกชื้นอย่างทั่วถึง และไม่มีน้ำขังก่อนการปู
 • ไม่ควรทำงานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดุจะแห้งเร็วเกินไปทำให้ทำงานไม่ทัน
 • เพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้น ต้องทำให้หลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ ไทล์ เต็มแผ่น
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น , แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายครั้งและรีบปรึกษาแพทย์
 • ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา  : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
 • อายุของผลิตภัณฑ์  : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

20 กิโลกรัม/ถุง

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

11 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th