คู่มือการผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีก่อสร้าง

จาก Watsadupedia

คู่มือการผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีก่อสร้าง

Toalogo.jpg

ทีโอเอ แบรนด์

1 คู่มือการผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีก่อสร้าง pdf[แก้ไข]

คู่มือการผลิตภัณฑ์กลุ่มเคมีก่อสร้าง ไฟล์PDF
ทีโอเอ 201 รูฟซีล ภาษาอังกฤษ 1.TDS_EN-TOA_201_Roofseal_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 201 รูฟซีล ภาษาไทย 1.TDS_TH-TOA_201_Roofseal_CS5.pdf
ทีโอเอ รูฟซีล ซันบล็อก ภาษาอังกฤษ 2.TDS_EN-_TOA_Roofseal_Sunblock.pdf ‎
ทีโอเอ รูฟซีล ซันบล็อก ภาษาไทย 2.TDS_TH-TOA_Roofseal_Sunblock.pdf
ทีโอเอ 211 คอนกรีต ภาษาอังกฤษ 3.TDS_EN-TOA_211_Concrete_Plus.pdf ‎
ทีโอเอ 211 คอนกรีต ภาษาไทย 3.TDS_TH-TOA_211_Concrete_Plus.pdf
ทีโอเอ 213 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำ ภาษาอังกฤษ 4.TDS_EN-TOA_213_Water_Repellent_(WB)CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 213 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำ ภาษาไทย 4.TDS_TH-TOA_213_Water_Repellent_(WB)CS5.pdf
ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน ภาษาอังกฤษ 5.TDS_EN-TOA_214_Water_Repellent_(SB)CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 214 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำมัน ภาษาไทย 5_11.TDS_TH-TOA_214_Water_Repellent_(SB)CS5.pdf
ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม ภาษาอังกฤษ 6.TDS_EN-_TOA_-100_Water_Repellent_Gloss_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน ภาษาอังกฤษ 7.TDS_EN-_TOA_237_Cement_Membrane_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน ภาษาไทย 7.TDS_TH-TOA_237_Cement_Membrane_CS5.pdf
ทีโอเอ วอเตอร์ บล็อก ภาษาอังกฤษ 8.TDS_EN-TOA_Water_Bloc_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ วอเตอร์ บล็อก ภาษาไทย 8.TDS_TH-TOA_Water_Bloc_CS5.pdf
ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด ภาษาอังกฤษ 9.TDS_EN-TOA_Moisture_Guard_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด ภาษาไทย 9.TDS_TH-TOA_Moisture_Guard_CS5.pdf
ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ ภาษาอังกฤษ 10.TDS_EN-TOA_Acrylic_Filler_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ ภาษาไทย 10.TDS_TH-TOA_Acrylic_Filler_CS5.pdf
ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ ภาษาอังกฤษ 11.TDS_EN-_TOA_302_Acrylic_SealantCS5.pdf ‎
ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ ภาษาไทย 11.TDS_TH-TOA_302_Acrylic_Sealant_CS5.pdf
ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ ภาษาอังกฤษ 12.TDS_EN-TOA_Polyurethane_Sealant.pdf ‎
ทีโอเอ โพลียูริเทน ซีลแลนท์ ภาษาไทย 12.TOA_TH-TOA_Polyurethane_Sealant.pdf
ทีโอเอ 101 เดคอร์พลาส ภาษาอังกฤษ 13.TDS_EN-TOA_101_Decorplast.pdf ‎
ทีโอเอ 101 เดคอร์พลาส ภาษาไทย 13.TDS_TH-TOA_101_Decorplast.pdf
ทีโอเอ 102 ดีโค้ท ภาษาอังกฤษ 14.TDS_EN-_TOA_102_D-Cote_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 102 ดีโค้ท ซีลแลนท์ ภาษาไทย 14.TDS_TH-TOA_102_D-Cote_CS5.pdf
ทีโอเอ โฟร์ซีซัน ดีโค้ท ภาษาอังกฤษ 15.TDS_EN-_4_Seasons_D-COTE_Rev.1.pdf ‎
ทีโอเอ โฟร์ซีซัน ดีโค้ท ซีลแลนท์ ภาษาไทย 15.TDS_TH-4_Seasons_D-Cote.pdf
ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส ภาษาอังกฤษ 16.TDS_EN-TOA_111_Mortarplast.pdf ‎
ทีโอเอ 111 มอร์ตาร์พลาส ภาษาไทย 16.TDS_TH-TOA_111_Mortarplast.pdf
ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ ภาษาอังกฤษ 17.TDS_EN-TOA_112_Super_Bond.pdf ‎
ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ ภาษาไทย 17.TDS_TH-TOA_112_Super_Bond.pdf
ทีโอเอ 238 ไทล์ ฟิลเลอร์ ภาษาไทย 18.TDS_TH-TOA_238_Tile_Filler.pdf ‎
ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ภาษาอังกฤษ 20.TDS_EN-TOA_113_Microkill_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ภาษาไทย 20.TDS_TH-TOA_113_Microkill_CS5.pdf
ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ภาษาอังกฤษ 21.TDS_EN-_TOA_Fiber_Mesh_CS5.pdf ‎
ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ภาษาไทย 21.TDS_TH-TOA_Fiber_Mesh_CS5.pdf
ทีโอเอ วอลด์พุตตี้ ภาษาอังกฤษ 22.TDS_EN-_TOA_Acrylic_Wall_Putty.pdf ‎
ทีโอเอ เดเคอร์พลาส #AD101 ภาษาอังกฤษ 23.TDS_EN-TOA_101_Decorplast_-AD101_(China).pdf
ทีโอเอ 102 ดีโค้ด #AD102 ภาษาอังกฤษ 24.TDS_EN-TOA_102_D-COTE_-AD102_(China).pdf ‎
ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท ภาษาอังกฤษ 25.TDS_EN-_TOA_110_Skim_Coat_Smooth_CS5.pdf‎
ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท ภาษาไทย 25.TDS_TH-TOA_110_SKIM_COAT_SMOOTH_CS5.pdf
ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี ภาษาอังกฤษ 26.TDS_EN-TOA_Silicone_Sealant_(GP).pdf ‎
ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี ภาษาไทย 26.TDS_TH-TOA_Silicone_Sealant_(GP).pdf
ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี ภาษาอังกฤษ 27.TDS_EN-TOA_Silicone_Sealant_(HP).pdf ‎
ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี ภาษาไทย 27.TDS_TH-TOA_Silicone_Sealant_(HP).pdf
ทีโอเอ ฟลอร์ซีล ภาษาอังกฤษ 28.TDS_EN-TOA_Floorseal.pdf ‎
ทีโอเอ ฟลอร์ซีล ภาษาไทย 28.TDS_TH-TOA_Floorseal.pdf
ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ ภาษาอังกฤษ 29.TDS_EN-TOA_303_Acrylic_Sealant.pdf ‎
ทีโอเอ 303 อะคริลิก ซีลแลนท์ ภาษาไทย 29.TDS_TH-TOA_303_Acrylic_Sealant.pdf
ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม ภาษาอังกฤษ 30.TDS_EN-TOA_200_Flooring_Plus_Rev.1.pdf ‎
ทีโอเอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม ภาษาไทย 30.TDS_TH-TOA_200_Flooring_Plus.pdf
ทีโอเอ คู่มือทางเทคนิค ภาษาไทย Technical_Manual_TOA_PU_Waterproof_(Thai).pdf

2 ลิขสิทธิ์[แก้ไข]

ไฟล์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัททีโอเอ ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย


3 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th