ซิลิโคน ซีลแลนท์ ทีโอเอ จีพีชนิดกรด TOA Silicone Sealant (GP Acid)

จาก Watsadupedia

TOA Silicone Sealant (GP ชนิดกรด)

TOA Silicone Sealant (GP ชนิดกรด)

ไฟล์:TOA Silicone Sealant (GP) .pdf

ไฟล์:23-sds-toa-silicone(gp) th.pdf

ไฟล์:26.TDS TH-TOA Silicone Sealant (GP).pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี (TOA Silicone Sealant GP) เป็นซิลิโคนที่ใช้สําหรับยาแนวรอยต่อ ส่วนประกอบเดียว ชนิดกรด มีกลิ่นเปรี้ยว มีความยืดหยุ่นสูง
เหมาะสําหรับงานยาแนวกันการรั่วซึมและงานยึดติดในงานทั่วไป โดยกาวจะทําปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทําให้เกิดการแห้งตัว มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง

2 การใช้งาน[แก้ไข]

- ยาแนวรอยต่อระหว่างกระจกกับขอบประตู หน้าต่างไม้ อะลูมิเนียม และพีวีซี - ยาแนวรอยต่อเพื่อกันนํ้าระหว่างวัสดุต่างประเภทที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่างกัน - อุดรอยรั่วตู้ปลาขนาดเล็ก

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

- เป็นซิลิโคนชนิดกรด ยืดหยุ่นตัวสูง แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง - ยึดติดกับพื้นผิวและวัสดุก่อสร้างหลายประเภท เช่น กระจก อลูมิเนียมอะโนไดซ์ - มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ เช่น รังสียูวี แรงสั่นสะเทือน ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ มลภาวะทางอากาศและสารละลายต่างๆ - ไม่ไหลย้อย จึงสามารถใช้ยาแนวรอยต่อในแนวดิ่งและงานเหนือศีรษะได้ - ทนต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ -50 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส - ใช้งานง่าย สะดวก สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมสารอื่นก่อนใช้ - อายุการใช้งานยาวนาน

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

ลักษณะ : เหนียวข้นคงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน สี : ขาว , เทา , ดํา , ใส ชนิด : เป็นกรดอะซิติก ค่าความหนาแน่นที่ 23 องศาเซลเซียส : 0.99 ± 0.05 การไหลย้อยตัว : ไม่มีการไหลย้อย อุณหภูมิขณะใช้งาน  : -20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลาแห้งผิวที่ 23  องศาเซลเซียส ASTM C679 (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 55 เปอร์เซ็นต์) : น้อยกว่า 15 นาที อัตราการแห้งตัวที่ 23  องศาเซลเซียส (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 55 เปอร์เซ็นต์) : 10 มิลลิเมตร ที่ 7 วัน ค่าการยืดตัวจนขาด ASTM D412 : 200 - 300 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานแรงดึง : ASTM D412  : 0.5 - 1.0 N / mm2. ความแข็ง (Shore A) : ASTM C661 : 15 - 30 ความทนทานต่ออุณหภูมิการใช้งาน : -50 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส ความทนทานต่อน้ำ : ดีเยี่ยม ความทนทานต่อกรดและด่างเจือจาง : ดีเยี่ยม

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วย ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงสี เศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ - ทําความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าและตัวทําละลายที่เหมาะสม เช่น IPA MEK หรือไวท์สปิริต - สําหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนให้ขัดผิวเพื่อขจัดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกออกเสียก่อน - วัสดุที่ไม่มีรูพรุนให้เช็ดพื้นผิวซํ้า 2 ครั้ง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

- ตัดปลายหัวฉีดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดรอยต่อ - ใส่หลอด ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี ในปืนยิงซิลิโคน จากนั้นยิงกาวให้สัมผัสอย่างแนบแน่นกับพื้นผิว - ในบริเวณที่ต้องตกแต่งให้เรียบ แนะนําให้ปาดตกแต่งด้วยเกรียงหรือนิ้วมือจุ่มนํ้าสะอาดที่มีส่วนผสมของสบู่หรือนํ้ายาล้างจานเพื่อแต่งผิวให้เรียบและช่วยดันกาวให้สัมผัสแนบสนิทกับพื้นผิว

7 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

- ระวังอย่าให้สัมผัสผิวหน้าและนัยน์ตา - อย่าสูดดมแก๊สที่เกิดขึ้นระหว่างการแห้งตัว - ถ้าสัมผัสผิวหน้าให้ล้างด้วยสบู่และนํ้า - ถ้าเข้าตาให้ล้างผ่านด้วยนํ้าสะอาดปริมาณมากๆและปรึกษาแพทย์ - หลีกเลี่ยงไม่ให้กาวสัมผัสอาหาร ขณะที่ยังไม่แห้งตัวอย่างสมบูรณ์

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ จีพี 280 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร (ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร) อัตราการใช้กาว : อัตราการใช้กาวคํานวณได้จากสูตรดังนี้ L = V / (W x D) L = ความยาวของแนวกาวที่ยิงได้ต่อหลอด (เมตร) V = ปริมาตรของกาวต่อหลอด (มิลลิเมตร) W = ความกว้างของรอยต่อ (มิลลิเมตร) D = ความลึกของรอยต่อ (มิลลิเมตร)

9 ข้อจำกัด[แก้ไข]

ไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปนี้ - กาวแห้งตัวโดยอาศัยความชื้นในอากาศ จึงไม่ควรใช้ในที่จํากัดที่ไม่มีความชื้นในอากาศ - ยึดติดโครงสร้างที่รับนํ้าหนัก - หินต่างๆ คอนกรีต ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ประเภทหินอ่อนและแกรนิต โลหะที่ไม่เคลือบกันสนิมตะกั่ว สังกะสี ทองแดงและ อัลลอยต่างๆ - งานพื้นทางเดินที่มีการจราจรหรือมีการเสียดสีสูง - งานป้องกันไฟ - งานใต้นํ้า (เช่น สระว่ายนํ้า) - งานที่ต้องทาสีทับ (ซิลิโคนทาสีทับไม่ได้)

10 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทําให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด คือไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) อายุผลิตภัณฑ์ :  : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ : 280 มิลลิลิตร (หลอดแข็ง) บรรจุ 12 หลอด/ 1 กล่อง

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

12 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนําไปใช้ในภาวะที่ แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

13 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th


Minnie (คุย) 14:32, 10 กันยายน 2561 (+07)

184.82.228.142 14:32, 10 กันยายน 2561 (+07)