ซีเมนต์ เมมเบรน ทีโอเอ 237

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน

ไฟล์:TOA 237 Cement Membrane.pdf

ไฟล์:7.TDS TH-TOA 237 Cement Membrane CS5.pdf

ไฟล์:Sds-a-b-237cement-membrane-th.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน (TOA 237 Cement Membrane) เป็นผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษสาหรับฉาบหรือทา ป้องกันน้ารั่วซึมผ่านได้ 100% สามารถทาหรือกลิ้งได้บนทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นผิวคอนกรีตเปลือย และคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast) คอนกรีตมวลเบา ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ Part A น้ายาอะคริลิกโพลีเมอร์ และ Part B ซีเมนต์ผสมสูตรพิเศษ ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ใช้งานง่าย ไม่เป็นพิษ สามารถใช้กับน้าดื่มได้และทาสีทับได้

2 การใช้งาน ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน[แก้ไข]

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนเหมาะสาหรับใช้ในบริเวณต่างๆ เช่น
 • ถังเก็บน้า อ่างเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้า สวนน้า
 • รางระบายน้า
 • ห้องใต้ดิน ผนังกันดิน ช่องลิฟท์และอุโมงค์
 • ทาก่อนปูกระเบื้องห้องน้า ดาดฟ้า ระเบียง

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนมีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
 • เป็นระบบกันซึมแบบไร้รอยต่อ เนื้อฟิล์มดัดงอได้ ผสานรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
 • มีแรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้โดยไม่ต้องรองพื้น
 • ใช้กับน้าดื่มได้ไม่เป็นพิษ ตามมาตรฐานการประปา
 • ต้านทานการแพร่กระจายก๊าซ ป้องกันการกัดกร่อนคอนกรีต
 • ป้องกันการชอนไชจากรากไม้
 • ใช้งานง่าย ราคาประหยัด

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

เฉดสี : ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน Part A เป็นของเหลวสีขาว

Part B เป็นผงสีเทา

ค่าความหนาแน่น : 2.0 กิโลกรัม/ลิตร (โดยประมาณ) เมื่อผสม มีลักษณะเหลว

หนืดแบบครีมข้น

อัตราส่วนผสม : A : B = 1 : 3.33

ค่ากำลังอัดที่ 28 วัน (ASTM C109) : > 35 MPa

ค่าความต้านแรงดัดที่ 28 วัน (ASTM C348) : > 9 MPa

ค่าการยึดเกาะที่ 28 วัน (BS 1881) : > 1 Mpa

การทดสอบน้าดื่ม (Drinking water) มอก. 257 : ผ่าน

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว :

 • พื้นผิวที่จะทาหรือฉาบด้วยทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนจะต้องแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ
 • พรมน้าให้พื้นผิวชุ่ม เปียกชื้นก่อนทุกครั้ง แต่ต้องไม่มีน้าขัง
 • บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไครน่ำ ควรขัดล้างด้วยน้ายาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่ว โมง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • ให้ผสมทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน Part A กับ Part B ในอัตราส่วน 1 : 3.33 (โดยน้ำหนัก) ให้เข้ากัน โดยเทส่วน Part A (น้ำยาอะคิลิก โพลิเมอร์) ลงในภาชนะ แล้วเติมส่วน Part B ซีเมนต์ ผสมสูตรพิเศษ ลงในภาชนะทีละน้อย ในขณะที่ใช้สว่านติดใบพัดปั่น (ผสมความเร็วรอบต่ำ) เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนหมดและเป็นเนื้อเดียวกัน
 • พักส่วนผสมสักครู่ นาส่วนผสมที่ได้ ฉาบหรือทาบนพื้นผิวบริเวณที่ต้องการ โดยทา 2 ชั้นทา

ขวางตัดกันในอัตรา 1.5 – 2.0 กิโลกรัม / 1 ตารางเมตร / 1 ชั้น

 • ทิ้งชั้น ที่ 1 ให้แห้ง ประมาณ 3-6 ชั่ว โมง ก่อน จึงทาชั้น ที่ 2 ต่อไป

ข้อแนะนำเพิ่ม เติม :

 • อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน อยู่ที่ 5 – 35 องศาเซลเซียส
 • ไม่ควรทา งานขณะที่มีแสงแดดจัด หรือทา งานบนพื้นผิวที่ร้อน เพราะจะทา ให้วัสดุแห้งเร็ว จนเกินไป อาจจะเกิดรอยแตกร้าวเล็กๆ ได้
 • การทาทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนลงบนพื้นผิวด้วยแปรงหรือเกรียงควรแบ่งพื้นที่ออกเป็น ส่วนๆ เพื่อที่จะสามารถควบคุมอัตราการใช้ได้
 • สำหรับบริเวณที่อาจเกิดรอยแตกร้าว หรือแนวที่จะขยับ เช่น มุมพื้นกับผนังแนวท่อระบาย หลังจากทาชั้น แรกในขณะที่ยังเปียกอยู่ให้ปูผ้าตาข่ายทีโอเอ ไฟเบอร์เมช เสริมความแข็งแรงโดยให้ฝังตาข่ายไฟเบอร์ลงไปในเนื้อของทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนชั้น แรกก่อนทางานในชั้น ต่อไป
 • ระมัดระวัง อย่าให้ผิวหน้าถูกทา ลายเสียหาย จากเครื่องมือตัดในขั้นตอนการปูกระเบื้องทับ หรือ

7 การล้างทาความสะอาด[แก้ไข]

* การตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ ควรทา ในขณะที่พื้นผิวที่ฉาบ/ทา กา ลังหมาด โดยใช้เกรียง ปาดให้เรียบ
 
* สำหรับถังเก็บน้า อ่างเก็บน้า จา เป็นต้องมีการบ่มเสมอ ทิ้งให้ผลิตภัณฑ์บ่มตัว อย่างน้อย 7 วัน และควรมีการทดสอบการขังน้าและล้างด้วยน้าสะอาดก่อนใช้งาน


ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน

 • ไม่ควรใช้ปริมาณของวัสดุมากกว่า 4 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรในการฉาบหรือทาต่อ 1 ชั้น
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทางานเสร็จด้วยน้าสะอาดก่อนที่วัสดุจะแห้ง

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

สำหรับงานโดยทั่วไป ควรทาหรือฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2-3 มิลลิเมตร

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนประมาณ 1.5 – 2.0 กิโลกรัม / 1 ตารางเมตร / 1 ชั้น

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

ทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรนบรรจุ 26 กิโลกรัม/ชุด

(Part A บรรจุ 6 กิโลกรัม : Part B บรรจุ 20 กิโลกรัม)

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

12 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

13 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th