ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี

Silicone Sealant (HP).jpg

ไฟล์:TH-TOA Silicone Sealant (HP).pdf

ไฟล์:24-sds-toa-silicone-sealant-(hp) th.pdf


1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี (TOA Silicone Sealant (HP)) เป็นซิลิโคน 100เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อส่วนประกอบเดียว ชนิดเป็นกลาง กลิ่นไม่ฉุน มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับงานยาแนวกันการรั่วซึม และงานยึดติดในงานทั่วไป โดยกาวจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดการแห้งตัว มีความทนทาน และยืดหยุ่นสูง

2 การใช้งาน[แก้ไข]

เหมาะสำหรับใช้ยาแนวและอุดรอยต่อของวัสดุดังนี้ - งานยึดติดกรอบประตู หน้าต่างกับคอนกรีต - งานยึดติดแผ่นพาเนล และกระจกกับวัสดุอื่นๆ โดยไม่มีผลเสียกับแลคเกอร์ที่เคลือบบนผิววัสดุ - งานป้ายโฆษณา ตู้ปลา ระบบท่อน้า ซีลปะเก็น ซีลโลหะ หัวน๊อตตะปู ผนังห้องเย็น - งานสุขภัณฑ์ อ่างอาบน้า เซรามิค สุขาภิบาล - งานที่ไม่ต้องการให้มีกลิ่นในขณะแห้งตัว

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

- เป็นซิลิโคนชนิดอ๊อกไซม์ที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง ยืดหยุ่นตัวสูง แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง - ยึดติดกับพื้นผิว และวัสดุหลายประเภท เช่น กระจก อลูมิเนียมอะโนไดซ์ คอนกรีต - มีเสถียรภาพสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ เช่น รังสียูวี แรงสั่นสะเทือน ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มลภาวะทางอากาศแล สารละลายต่างๆ - ไม่ไหลย้อย จึงสามารถใช้ยาแนวรอยต่อในแนวดิ่ง และงานเหนือศีรษะได้ - ไม่ทำปฏิกริยากับโลหะที่กัดกร่อนง่าย เช่น สังกะสี ทองแดง และยึดติดวัสดุที่มีรูพรุนได้ดี - อายุการใช้งานยาวนาน

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

ลักษณะ : เหนียวข้นคงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน สี : ขาว , เทา , ดำ , ใส ชนิด : เป็นกลาง ค่าความหนาแน่นที่ 23 องศาเซลเซียส : 1.03 ± 0.01 การไหลย้อยตัว : ไม่มีการไหลย้อย ระยะเวลาแห้งผิวที่ 23 องศาเซลเซียส : ASTM C679 : 25 นาที (ระดับความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 50 บวกหรือลบ 5 เปอร์เซ็นต์ ) อัตราการแห้งตัว  : 3 มิลลิเมตร ต่อวัน ค่าการยืดตัวจนขาด : ASTM D412 : มากกว่า 400 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานแรงดึง : ASTM D412 : 1.0 N / mm กำลัง 2 อัตตราการขยับตัวของรอยต่อที่ยอมรับได้ : บวกหรือลบ 25 เปอร์เซ็นต์ ของความกว้างรอยต่อ ความแข็ง ( Shore A ) : ASTM C661 : 17 - 18 อุณหภูมิยิงกาว : - 10 องศาเซลเซียส ถึง บวก40องศาเซลเซียส อุณหภูมิใช้งาน : - 50 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส ความทนทานต่อน้ำ : ดีเยี่ยม ความอดทนต่อกรดและด่างเจือจาง : ดีเยี่ยม

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว - พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วยทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผงสีเศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ - ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้า และตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น IPA MEK หรือไวท์ สปิริต - สำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนให้ขัดผิว เพื่อขจัดฝุ่นผง และสิ่งสกปรกออกเสียก่อน - วัสดุที่ไม่มีรูพรุนให้เช็ดพื้นผิวซ้า 2 ครั้ง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

- ตัดปลายหัวฉีดให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดรอยต่อ - ใส่หลอดทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี ในปืนยิงซิลิโคน จากนั้นยิงกาวให้สัมผัสอย่างแนบแน่นกับพื้นผิว - ในบริเวณที่ต้องตกแต่งให้เรียบ แนะนำให้ปาดตกแต่งด้วยเกรียงหรือนิ้วมือจุ่มน้ำสะอาดที่มีส่วนผสมของสบู่ หรือน้ายาล้างจานเพื่อแต่งผิวให้เรียบ และช่วยดันกาวให้สัมผัสแนบสนิทกับพื้นผิวข้อแนะนาเพิ่มเติม : - ระวังอย่าให้สัมผัสผิวหน้า และนัยน์ตา - ถ้าสัมผัสผิวหน้าให้ล้างด้วยสบู่ และน้ำ - ถ้าเข้าตาให้ล้างผ่านด้วยน้าสะอาดปริมาณมากๆ และปรึกษาแพทย์ - หลีกเลี่ยงไม่ให้กาวสัมผัสอาหาร ขณะที่ยังไม่แห้งตัวอย่างสมบูรณ์

ปริมาณการใช้งาน : ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลแลนท์ เอชพี 280 มิลลิลิตร อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 3 เมตร (ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร) อัตราการใช้กาว : อัตราการใช้กาวคำนวณได้จากสูตรดังนี้ L    =    V / W x D L = ความยาวของแนวกาวที่ยิงได้ต่อหลอด ( เมตร ) V = ปริมาตรของกาวต่อหลอด ( มิลลิเมตร ) w = ความกว้างของรอยต่อ ( มิลลิเมตร ) D = ความลึกของรอยต่อ ( มิลลิเมตร )

7 ข้อจำกัด[แก้ไข]

ทีโอเอ ซิลิโคน ซีลเลอร์ เอชพี ไม่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปนี้ - กาวแห้งตัวโดยอาศัยความชื้นในอากาศ จึงไม่ควรใช้ในที่จำกัดที่ไม่มีความชื้นในอากาศ - ยิงกาวโดยตรงลงบนวัสดุทีทำปฏิกิริยากับอิอกไซม์ที่ปล่อยออกมาจากเนื้อกาว เช่น ทองแดงเเละโลหะผสมของทองแดง - ยึดติดโครงสร้างที่ริบน้ำหนัก - หิว ( ควรทดสอบการเกิดคราบสกปรกก่อนใช้งาน ) - งานพื้นทางเดินที่มีการจราจรหรือมีการเสียดสีสูง - งานป้องกันไฟ - งานใต้น้ำ ( เช่นสระว่ายน้ำ ) - งานที่ต้องทาสีทับ ( ซิลิโคนทาสีทับไม่ได้ )

8 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทาให้ ผลิตภัณฑ์เสื่อม (อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด คือไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) อายุของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

ขนาดบรรจุ : 280 มิลลิลตร (หลอดแข็ง) บรรจุ 12 หลอด/ 1 กล่อง

9 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานผลิตภัณฑ์ควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสดวกและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดมถ้าผลิตภัณฑ์หกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าหากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

10 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่เเตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น


มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

11 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th