น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต TOA 211 Concrete Plus

จาก Watsadupedia
TOA 211 Concrete Plus น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต

น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต TOA 211 Concrete Plus


ไฟล์:TH-TOA 211 Concrete Plus.pdf

ไฟล์:5-sds-toa-211-concrete-plus th.pdf

ไฟล์:3.TDS TH-TOA 211 Concrete Plus.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส (TOA 211 Concrete Plus) เป็นน้ำยาลดน้ำ ประเภทพลาสติไซเซอร์ (PlasticiZer) ใช้ผสมในคอนกรีตหรือมอร์ต้า ช่วยทำให้คอนกรีตมีความเหลวตัวสามารถเทได้ง่ายและมีคุณสมบัติการกันซึมได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตให้น้อยลง ทำให้คอนกรีตทึบน้ำ แน่น แข็งแรง มีค่าการรับกำลังอัดสูงขึ้น

2 การใช้งาน :[แก้ไข]

ทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส เหมาะสำหรับใช้เป็นน้ำยากันซึมสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด ดังต่อไปนี้ คือ – งานฐานราก เสา คาน – ดาดฟ้า เทพื้นคอนกรีต – ห้องใต้ดิน ห้องน้ำ แท้งค์น้ำ – รางระบายน้ำคอนกรีต – เขื่อน อ่างเก็บน้ำ งานระบบระบายน้ำ สระว่ายน้ำ – งานคอนกรีตอื่นๆที่ต้องการการกันซึม

3 คุณประโยขน์ :[แก้ไข]

ทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ – สำหรับงานกันซึมช่วยให้คอนกรีตแน่นขึ้น ช่วยเพิ่มคุณสมบัติความทึบน้ำของคอนกรีต – ช่วยเพิ่มความสามารถในการเท (Workability) ของคอนกรีตมากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำในการผสม – ลดอัตราการหดตัว เมื้อแห้งตัวและแข็งตัว ป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต – ง่ายต่อการจี้เนื้อคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตอัดตัวแน่นขึ้น ให้ค่ากำลังอัดความทนทานของคอนกรีตสูงขึ้น – เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเล็กๆของปูนซีเมนต์ได้ดี – ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบคลอไรด์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม


4 มาตรฐานอ้างอิง :[แก้ไข]

คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494-81 ประเภท A

5 ระบบการใช้งาน :[แก้ไข]

วิธีการใช้งาน  : – ให้ผสมทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส กับน้ำ ตามอัตราส่วนปรมาณของทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส เทียบ กับปริมาณของปูนซีเมนต์ – นำทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส ที่ผสมกับน้ำแล้วไปผสมกับ ปูนซีเมนต์ ทรายและหิน ตามอัตราส่วนผสมให้เข้ากัน จะได้คอนกรีตที่จะนำไปใช้สำหรับงานกันซึมตามต้องการ ข้อแนะนำเพิ่มเติม : – ในกรณีที่ใช้ทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ระยะเวลาการก่อตัวแข็งตัวของคอนกรีตช้าลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของคอนกรีต ควรมีการบ่มคอนกรีตอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตเกิดการสูญเสียน้ำเร็วเดินไปในระยะการก่อตัว อันจะเป็นผลต่อคุณภาพของคอนกรีต – ห้ามผสมทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส ลงในคอนกรีตหรือมอร์ต้าที่ผสมเสร็จแล้ว – ต้องผสมทีโอเอ 211 คอนกรีต พลัส กับน้ำก่อนใช้งานทุกครั้ง

6 ปริมาณการใช้งาน  :[แก้ไข]

0.45 – 0.90 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 2 ถุง (บรรจุ 50 กก. ต่อ ถุง) 0.5 – 1.0 กิโลกรัม ต่อ ปูนซีเมนต์ 2 ถุง (บรรจุ 50 กก. ต่อ ถุง)

7 การเก็บรักษา :[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา  : เก็บในภาชนะบรรจุเดินที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด อายุของผลิตภัณฑ์  : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

8 ขนาดบรรจุ :[แก้ไข]

5 ลิตร ต่อ แกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง

9 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย :[แก้ไข]

กรุณาดูข้อมูลควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

10 การสงวนลิขสิทธิ์เรียกร้อง :[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing มาร์เก็ตเพลสวัสดุก่อสร้าง บริการต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือ ช่างผู้รับเหมา ทั่วประเทศไทย