น้ำยาฆ่าเชื้อรา ไมโครคิล ทีโอเอ 113 (TOA 113 Microkill)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล (TOA 113 Microkill)

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล (TOA 113 Microkill)

ไฟล์:113 Microkill.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล (TOA 113 Microkill) เป็นน้ำยาที่มีสารเคมีชนิดพิเศษมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้าที่อยู่บนผนังอาคารหรือบนฟิล์มสีเก่า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นสูตรน้าจึงไม่มีกลิ่นฉุนและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล สามารถใช้เป็นน้ายาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้าบนพื้นผิวดังต่อไปนี้คือ

 • ผนังอาคาร ดาดฟ้าคอนกรีต
 • อิฐ อิฐโชว์แนว
 • หินล้าง ทรายล้าง หินทรายโชว์

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

 • ฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามและการทาความสะอาดยากของพื้นผิวเช่น อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง เป็นต้น
 • แทรกซึมในพื้นผิวได้ดี ไม่เป็นฟิล์มที่เคลือบผิว
 • ช่วยปกป้องรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
 • ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งได้
 • เป็นสูตรน้า ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • สี : ทีโอเอ 113 ไมโครคิล เป็นของเหลว ใสไม่มีสี
 • ค่าความถ่วงจาเพาะ @ 25°C : 0.90 – 1.10

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว :

 • พื้นผิวที่จะทาด้วยทีโอเอ 113 ไมโครคิล จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไข
 • หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทาความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด ล้างทาความสะอาดพื้นผิว ทิ้งให้แห้งและสะอาด
 • หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมากให้ใช้ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ช่วยในการขัดล้าง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • กลิ้งน้ายาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ชุ่มๆ ด้วยลูกกลิ้งจา นวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างน้ำออก
 • ทาสีทับหน้าตามระบบของสีที่นามาใช้งาน หรือทาน้ำยาเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำ

7 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • หลังจากลงน้ายาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล แล้วควรทาสีทับภายใน 7 วัน
 • ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทา งานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 แกลลอน (5 ลิตร) ต่อพื้นที่ 30 ตารางเมตรต่อ 1 เที่ยว ปริมาณการใช้งานและจา นวนเที่ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
 • อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

5 ลิตร ต่อ แกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

11 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th