น้ำยาผสมปูน ซุปเปอร์ บอนด์ ทีโอเอ 112 (TOA 112 Super Bond)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์

ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์

ไฟล์:TH-TOA 112 Super Bond.pdf

ไฟล์:4-sds-toa-112-super-bond th.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ (TOA 112 Super Bond) เป็นของเหลวประเภทอิมัลชั่นของยางสังเคราะห์(Synthetic Rubber Emulsion) ที่ใช้ผสมปูซีเมนต์และทราย ช่วยในการประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ การฉาบซ่อม ฉาบตกแต่ง และช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้น ลดปัณหาการหลุดร่อน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการซึมของน้ำได้ดีด้วย

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ใช้ผสมปูนซีเมนต์และทรายเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงาน สำหรับงานต่างๆดังต่อไปนี้ ใช้ผสมกับปูนทรายเพื่อใช้สำหรับงานฉาบซ่อมผิว ซ่อมแซมคอนกรีต งานปูนก่ออิฐ งานฉาบตกแต่งผิว ฉาบติดกระเบื้อง งานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับ งานป้องกันการเสียดสี

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ มีประโยชน์ดังนี้
 • ลดปัญหาการหดตัว เมื่อแห้งเข็งตัว ลดการแตกร้าว
 • ให้แรงยึดเกาะสูง เหมาะใช้สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่า-ใหม่
 • ช่วยให้คอนกรีตทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีขึ้น
 • มีคุณสมบัติกันซึมได้ดี
 • มีความคงมนต่อแรงเสียดสี
 • ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • เฉดสี : สีขาว
 • ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C  : 1.00 – 1.02
 • ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C : 7.5 – 9.5
 • ค่าความข้นเหลว @ 25°C : 20.00 – 40.00 Cps. ( Spindle # 1, speed 100 )
 • การดูดซึมน้ำ : BS 1881 : Part 5 : 1.36 %
 • ความทนทานต่อสารเคมี : 10% HCl Solution
 • มอร์ต้าผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : 6.89 %
 • มอร์ต้าไม่ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์  : 28.48 % : 10% CH3COOH Solution
 • มอร์ต้าผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : 3.67 %
 • มอร์ต้าไม่ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ : 3.97 %

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดผิวคอนกรีตปราศจากฝุ่นละออง ขุยซีเมนต์ คราบน้ำมัน สี แบะสิ่งสกปรกต่างๆออกให้หมด พื้นผิวคอนกรีตจะต้องแน่นทึบ แข็งแรง พรมน้ำที่พื้นผิวคอนกรีตให้พื้นผิวชุ่มก่อนทุกครั้ง แต่ต้องไม่มีน้ำขัง บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ113 ไมโครคิลให้สะอาดทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • ก่อนนำทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์มาใช้ควรเขย่าภาชนะหรือคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อน
 • การทำงานให้ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ ลงในน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:2 ( ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์  :น้ำ)
 • สำหรับงานประสานคอนกรีต งานฉาบซ่อม งานฉาบกันซึม งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ งานติดกระเบื้อง
1.งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ งานติดกระเบื้อง
ลักษณะการใช้งาน ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ น้ำ ปูนซีเมนต์ ทราย
งานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ 0.22 ลิตร 0.22 ลิตร 1.0 กิโลกรัม 1.0 กิโลกรัม
งานติดกระเบื้อง 0.22 ลิตร 0.22 ลิตร 1.0 กิโลกรัม 2.0 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้งาน ข้อมูลการใช้ในตาราง สำหรับพื้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ดังนั้น ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ 1 ลิตร จะทำงานได้พื้นที่ประมาณ 4.50 ตารางเมตร

2.งานฉาบซ่อม ปรับแต่งผิวหน้าหรืองานซึม
ลักษณะการใช้งาน ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ น้ำ ปูนซีเมนต์ ทราย
งานฉาบซ่อม 1.20 ลิตร 1.20 ลิตร 6.0กิโลกรัม 12.0 กิโลกรัม
งานฉาบกันซึม 0.80 ลิตร 1.60 ลิตร 6.0กิโลกรัม 12.0 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้งาน ข้อมูลการใช้ในตาราง สำหรับพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยฉาบแต่ละช้นที่ความหนาประมาณ10 มิลลิเมตร

7 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • ส่วนผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์กับน้ำไปใช้ในการทำงานจะต้องมีปูนวีเมนต์และทรายด้วยเสมอ
 • การฉาบทับหน้าด้วยมอร์ต้า หรือเทคอนกรีตใหม่ทับบนชั้นของตัวประสาน จะต้องทำในขณะที่ชั้นประสานยังเปียกอยู่
 • พื้นผิวที่ทำงานจะต้องทำให้เปียกชื้น อิ่มน้ำแต่ไม่มีน้ำขัง
 • การคัดเลือกทรายในการผสม ควรเลือกขนาดคละที่เหมาะสมกับความหนาของมอร์ต้าที่จะทำงานฉาบที่มีความแตกต่าง
 • ในการทำงานฉาบเสร็จต้องมีการบ่มเสมอ
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำวะอาด

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

การทำงานให้ผสมทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ลงในน้ำในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:2 (ทีโอเอ 112 ซุปเปอร์ บอนด์ :น้ำ) สำหรับงานประสานคอนกรีต งานฉาบซ่อม งานฉาบซึม

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
 • อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

1 ลิตร , 5 ลิตรต่อแกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอวดทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอวดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

12 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

13 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th