น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม ทีโอเอ 100 TOA-100 Water Repellent Gloss)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

ไฟล์:100 Water Repellent Gloss CS5.pdf

ไฟล์:Toa-100-water-repellent-gloss.pdf

ไฟล์:Tds th toa-100-water-repellent-gloss rev-1.pdf

ไฟล์:20-sds-toa-water-repellent-gloss th.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 100 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม (TOA-100 Water Repellent Gloss) ผลิตจากอะคริลิก โพลิเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ามัน) ที่ให้เนื้อฟิล์มใสแข็ง เงางามสูงยาวนาน ไม่เหลืองตัว ทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV สามารถป้องกันน้าซึม และคราบสกปรกได้ดี เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใส กันซึมสามารถเคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท – หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ และอิฐโชว์

– กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น

– ผนังปูนคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ

– ไม้ ไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใสกันซึม มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

– เคลือบผิววัสดุให้เงางาม ป้องกันน้าซึม และคราบสกปรกได้ดี

– ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สวยงามและการทาความสะอาด

ยากของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินทราย ทรายล้าง เป็นต้น

– มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้า

– ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น

– ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทาให้ทาความสะอาดง่ายขึ้น

– ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

สี : ทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใส กันซึม เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

ค่าความถ่วงจาเพาะ @ 25°C : 0.80 – 1.00

ค่าความข้นเหลว @ 25°C : 48.00 – 53.00 KU

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว : – พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใสกันซึม จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจาก

ฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

– หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทาความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด

ทีโอเอ 100 น้ำยำเคลือบเงำใสกันซึม

– บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทาด้วยน้ายาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113

ไมโครคิลให้ชุ่มทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24ชั่ว โมงแล้วจึงทาเคลือบด้วยทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงา

ใสกันซึม

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

– ทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใสกันซึมผลิตมาเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมตัวทา ละลาย เช่นทินเนอร์ เป็นต้น – การใช้งานทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใสกันซึม ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่นให้ทั่ว พื้นผิว 1 – 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมงทั้งนี้ขึ้น อยู่กับสภาพพื้นผิว ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมากหรือดูดสีมากเป็นพิเศษอาจต้องเคลือบถึง 3 เที่ยวเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เงางาม

7 ข้อแนะนาเพิ่มเติม[แก้ไข]

– ห้ามรับประทาน หรือสูดดม

– ขณะใช้งานแนะนาให้สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก

– ไม่ควรทา งานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแดดจัด

– ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก

– ห้ามทิ้งภาชนะบรรจุลงในแหล่งน้า สาธาณะ

– เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และ เปลวไฟ

– สำหรับงานพ่น สามารถใช้ทินเนอร์ #71 ผสมประมาณ 5% หรือตามปริมาณที่ต้องการเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

– ไม่แนะนาให้ใช้กับงานพื้น หรือพื้นที่ที่มีการเดินเหยียบย่า

– ล้างเครื่องมือทันทีที่ทา งานเสร็จ ด้วยทินเนอร์ #71 , ทินเนอร์ #AAA

8 ปริมาณกำรใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 100 น้ายาเคลือบเงาใสกันซึม 1 แกลลอน (3.785 ลิตร) ต่อพื้นที่ 40 – 45 ตารางเมตร

ต่อ 1 เที่ยว

    • ปริมาณการใช้งานและจา นวนเที่ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : – ปิดฝาให้สนิท ทุกครัง้ หลังการใช้งาน

– เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

12 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th