ยิปซั่มบอร์ด ทีโอเอ

จาก Watsadupedia
TOA


ยิปซั่มบอร์ด ทีโอเอ

ยิปซั่มบอร์ด ทีโอเอ


1 ข้อมูลทั่วไป ก

อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ TOA ผู้นำ ตลาดสีในประเทศไทย และอาเซียน เล็งเห็นถึงการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขยายธุรกิจไปในตลาดฝา ฝ้า ด้วยยิปซั่มบอร์ด และอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานเยอรมัน ภายใต้แบรนด์ “TOA GYPSUM” ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการ สร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยส่วนผสมของแร่เพอร์ไลต์(Perlite)ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการดูดซับความชื้น มีความยืดหยุ่นได้ดี เป็นวัสดุทนไฟ และยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนอีกด้วย จึงทำให้แผ่นยิปซั่ม TOA GYPSUM มีมาตรฐาน คุณสมบัติ และคุณภาพเหนือที่กว่าแผ่นยิปซั่มทั่วไป ฯ


1.1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์

มีความแข็งแกร่งและความหนาแน่นของเนื้อปูนที่คุณภาพสูง ง่ายต่อการยิงสกรู ไม่เกิดการยุบของหัวสกรูง่าย ไม่ตกท้องช้างเมื่อเจอความชื้น แผ่นยิปซั่มมีน้ำหนักเบา อยู่ที่ 17.5 กิโลกรัมต่อแผ่น ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง และสามารถใช้โครงคร่าวที่บางลงได้ มีความยึดหยุ่นในตัวแผ่น ไม่แตกร้าวง่าย แผ่นยิปซั่ม TOA GYPSUM ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด (มอก. 219-2552)

1.2 ประเภทของสินค้า

 1. แผ่นยิปซั่มมาตรฐาน (PROBOARD)
 2. แผ่นยิปซั่มทนชื้น (WATERPROOF)
 3. แผ่นยิปซั่มกันร้อน (HEATPROOF)

1.3 TOA GYPSUM Specification

Gypsum Board Criteria 9 mm. Thicknes 12 mm. Thicknes
Width Allowance 2 mm. 2 mm.
Length Allowance 4 mm. 4 mm.
Thickness Allowance 0.4 mm. 0.5 mm.
Recessed Edge (width) 40-60 mm. 40-60 mm.
Recessed Edge (Thickness) 0.8-2.3 mm. 0.8-2.3 mm.
Diagonal difference Allowance 0.25 % 0.25 %
Edge Straightness Allowance 2 mm. 2 mm.
Minimum Breaking Load (Lengthwise) 356 N 512 N
Minimum Breaking Load (Widthwise) 133 N 200 N
Minimum Nail Pull Resistant 270 N 330 N
Maximum Sacking 10 mm. 10 mm.TOA


1.4 วิธีการจัดเก็บและการขนย้าย

1.4.1 วิธีการที่ถูกต้อง

 1. ใช้คนสองคนยกหัวท้ายแผ่นในแนวตั้งฉาก
 2. วางแผ่นให้ขอบด้านยาวเสมอกันกับกองแผ่นยิปซั่มและปล่อยลงในแนวตั้ง
 3. ใช้ที่รองรับ(พาเลท) เมื่อต้องการใช้เครื่องจักรในการขนส่งคราวละมาก ๆ
 4. กองเก็บแผ่นบนพื้นที่เรียบปราศจากนำ้ ความชื้น และใช้เศษแผ่นหนุนรองแผ่นยิปซั่ม ทุกระยะ 60 เซนติเมตร
 5. ตำแหน่งที่ตั้งในการจัดเก็บควรสะดวกในการขนย้ายเพื่อใช้งานต่อไปและอย่ากองแผ่นให้สูงมากกว่า 1 เมตรต่อกอง

1.4.2 วิธีการที่ไม่ถูกต้อง

 1. ลากแผ่นเหนือกองแผ่นยิปซั่มเดิม
 2. เก็บกองแผ่นยิปซั่มนอกอาคาร
 3. ใช้เครนยกแผ่นยิปซั่มโดยไม่ควบคุมความปลอดภัย
 4. แยกแผ่นยิปซั่มออกจากคู่ ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้งานเท่านั้น


ความยาวแผ่นยิปซั่ม(ซม.) จำนวนแผ่นรองยิปซั่ม(แถว)
120 3
180 4
240 5
270-300 6

ตารางแสดงข้อแนะนาการวางที่รองรับกับขนาดความยาวของแผ่นยิปซั่ม


1.5 การติดตั้งงานฝ้าภายในยิปซั่ม

 1. ติดตั้งโครงคร่าวริม เข้ากับผนังตามแนวเส้นที่ตีไว้
 2. ติดตั้งชุดแขวนระยะห่างไม่เกิน 1.2 x 1.2 เมตร
 3. ติดตั้งโครงคร่าวหลัก ระยะห่างไม่เกิน 1.2 เมตร โดยวางลงบ่าของขอหิ้วโครง กดลงให้แน่น
 4. ติดตั้งโครงซอย เข้ากับโครงหลักทุกๆ 40 เซนติเมตร โดยใช้ตัวล็อคโครงยึดเข้ากับโครงหลักและส่วนที่ชนกับผนังให้วางบนฉากผนัง
 5. ติดตั้งแผ่นยิปซั่มขอบลาดขึ้นบนโครงซอย โดยให้ด้านยาวตั้งฉากกับแนวโครงซอย และยิงสกรูยึด
 6. ฉาบรอยต่อแผ่น หัวสกรูด้วยปูนฉาบ และขัดเรียบก่อนทาสี


1.6 การติดตั้งงานผนังภายในยิปซั่ม

 1. ตีแนวผนังที่จะติดตั้งบนพื้นอาคาร และนา เหล็ก U-Track วางบนแนวที่ตีเส้นไว้ ยึดด้วยพุกเหล็ก 6 มม. ทุกระยะห่าง 60 เซนติเมตร
 2. บริเวณที่เป็นช่องของประตูให้ตัด U-Track ยาวเพิ่มขึ้น 30 เซนติเมตร สำหรับขึ้นรับเหล็ก C-Stud ที่ประกบคู่บริเวณช่องรับวงกบประตู - หน้าต่าง และติดตั้งพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร เพิ่มเติมบริเวณปลายของ U-Track โดยใช้พุก 4 จุด เว้น 15 เซนติเมตร
 3. วัดความสูงจากพื้นถึงท้องพื้นถัดไปเพื่อตัดเหล็กตัวตั้ง C-Stud โดยตัดให้สั้นกว่าระยะที่วัดได้ประมาณ 0.5 เซนติเมตร และใช้เหล็ก C-Stud วางลงราง U-Track ทุกๆ 60 เซนติเมตร(กลางเหล็ก ดึงกลางเหล็ก) ตรวจเช็คแนวดิ่งให้ถูกต้อง
 4. ยึดติดระหว่าง C-Stud และ U-Track โดยใช้รีเวตคีมย้า หรือสกรูยิงโครงยึดด้านละ 1 จุด
 5. ประกบเหล็ก C-Stud เข้ากับ U-Track หรือ C-Stud ตลอดแนวความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องพื้นสำหรับช่องพื้นที่จะติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง
 6. ติดตั้ง C-Stud ที่เหลือ และติดตั้งแผ่นยิปซั่มขอบลาด 12 มิลลิเมตร เข้ากับโครงที่วางไว้แล้ว โดยติดในแนวตั้ง และยกขอบแผ่นสูงจากอาคาร 10 มิลลิเมตร ยึดเข้ากับโครงเหล็กด้วยสกรูยิปซั่ม 25 มิลลิเมตร ระยะห่างของสกรูในแนวดิ่งไม่ควรเกิน 300 มิลลิเมตร ให้ห่างจากขอบแผ่นยิปซั่ม 10 มิลลิเมตร และให้หัวสกรูจมลงแผ่น 1-2 มิลลิเมตร
 7. ฉาบรอยต่อของแผ่นยิปซั่ม และอุดหัวสกรูให้เรียบร้อยก่อนทาสี หรือติดวอลล์เปเปอร์ในการตกแต่งpsum Board Criteria 9


2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข

2.1 แผ่นมาตรฐาน PROBOARD

โปรบอร์ด

คุณสมบัติ

 • เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
 • ทนไฟ ไม่ติดไฟง่าย
 • ผิวเรียบสวย ฟองอากาศน้อย
 • น้ำหนักเบา
 • เจาะง่าย ตัดง่าย โค้งงอได้ ง่ายต่อการติดตั้ง


ลักษณะการใช้งาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งฝ้าเพดาน หรืองานผนังฝ้าเพดานทั่วไป
ขนาด 1,200x2,400 มม.
ความหนา : 9 และ 12 มม.
ขอบ : ขอบลาด และขอบเรียบ


2.2 แผ่นทนชื้น WATERPROOF

วอเตอร์ปรูฟบอร์ด

คุณสมบัติ

 • เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
 • ทนไฟ ไม่ติดไฟง่าย
 • ผิวเรียบสวย ฟองอากาศน้อย
 • น้ำหนักเบา
 • เจาะง่าย ตัดง่าย โค้งงอได้ ง่ายต่อการติดตั้ง


ลักษณะการใช้งาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งฝ้าเพดาน หรืองานผนังฝ้าเพดานทั่วไป
ขนาด 1,200x2,400 มม.
ความหนา : 9 และ 12 มม.
ขอบ : ขอบลาด และขอบเรียบ

2.3 แผ่นกันร้อน HEATPROOF

ฮีตปรูฟบอร์ด

คุณสมบัติ

 • เป็นฉนวนป้องกันความร้อน
 • ทนไฟ ไม่ติดไฟง่าย
 • ผิวเรียบสวย ฟองอากาศน้อย
 • น้ำหนักเบา
 • เจาะง่าย ตัดง่าย โค้งงอได้ ง่ายต่อการติดตั้ง


ลักษณะการใช้งาน เหมาะสำหรับงานติดตั้งฝ้าเพดาน หรืองานผนังฝ้าเพดานทั่วไป
ขนาด 1,200x2,400 มม.
ความหนา : 9 และ 12 มม.
ขอบ : ขอบลาด และขอบเรียบ


3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยิปซั่ม (มอก.219-2552) ค

ดูไฟล์แนบ

4 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานและคุณภาพ ง

ดูไฟล์แนบ

5 Sample Project Reference จ

ดูไฟล์แนบ


สื่อ:Manual_Gypsum_TOA.pdf


6 เพิ่มเติม

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th


TOA