อะคริลิกปรับผิวบาง ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

ทีโอเอ 102 ดีโค้ท

ไฟล์:TOA-102-D-Cote-ทีโอเอ-102-ดีโค้ท.pdf

ไฟล์:Toa-102-d-cote....pdf

ไฟล์:14.TDS TH-TOA 102 D-Cote CS5.pdf

ไฟล์:7-sds-toa-102-d-cote th.pdf

ทีโอเอ 102 ดีโค้ท (TOA 102 D-Cote) เป็นอะคริลิกชนิดพิเศษสำเร็จรูป ใช้สาหรับงานฉาบปรับผิวบางบนผนัง

อาคาร ฝ้าและเพดาน เพื่อซ่อมแซมแก้ไขรอยแตกร้าวขนาดเล็ก รอยแตกลายงา

รูโพรงอากาศ รูพรุนตามด ทาให้งานฉาบดูเรียบเนียน ฉาบปิดผิวเม็ดทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

1 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 102 ดีโค้ทเหมาะสาหรับใช้ในงานฉาบปรับผิวแบบบาง ตกแต่งผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ตกแต่งแนว

ตะเข็บหลังจากถอดแบบของคอนกรีต อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายงา

2 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 102 ดีโค้ทมีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

 • ใช้ในงานฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผนัง เสา และเพดาน ให้เรียบเนียนได้ระดับ
 • มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ขัดตกแต่งได้ง่าย
 • สามารถฉาบได้บาง โดยไม่แตกร้าว
 • สามารถฉาบได้หลายชั้นโดยไม่เกิดปัญหาการแตกร่อน
 • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
 • ประหยัดสีที่ใช้ในการทา
 • สะดวก ใช้งานง่าย เปิดฝาใช้ได้ทันที
 • ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

3 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

ประเภทของสี ทีโอเอ 102 ดีโค้ทเป็นของเหลวข้น สีขาว
ค่าความหนาแน่น @ 25°C 1.73 – 1.76 กิโลกรัม / ลิตร
ปริมาณของแข็งในส่วนผสม 74.0 – 76.0 %
ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C 9.00 – 10.50
ค่าความข้นเหลว @ 25°C 90,000 – 120,000 CPs

4 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนใหม่

 • ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ทาความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง

พื้นผิวปูนเก่า

 • พื้นผิวที่จะฉาบต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นผงเศษซีเมนต์สีและคราบไขมันต่างๆ ในกรณี ที่
 • พื้นผิวมีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพรุน ให้รองพื้นด้วยน้ายารองพื้นปูนเก่าก่อนการฉาบด้วย

ทีโอเอ 102 ดีโค้ท ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบ สันนูนที่หนาเกินไปออก

5 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • เปิดฝาคนให้เข้ากันแล้วใช้งานได้ทันที
 • ฉาบทีโอเอ 102 ดีโค้ทด้วยเกรียงเหล็ก เกรียงสแตนเลสหรือเกรียง โป๊ว บริเวณพื้นผิวที่ต้องการ
 • ถ้าต้องการฉาบซ้าให้ทิ้งชั้นแรกให้แห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ก่อนฉาบชั้นถัดไป
 • ถ้าฉาบแล้วไม่เรียบ เมื่อผิวที่ฉาบแห้งตัว ให้ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ตามต้องการ
 • ทาน้ายารองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว
 • ทาด้วยสีทับหน้า 2 เที่ยว

6 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • พื้นผิวที่มีรูพรุนหรือหยาบมากๆ อาจต้องฉาบ 2 – 3 ชั้น แนะนำให้ฉาบอุดรูพรุนเสียก่อน
 • ควรใช้ทีโอเอ 102 ดีโค้ทให้หมดภายในครั้งเดียว หรือ ถ้าไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท
 • ไม่ควรฉาบในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
 • ไม่เหมาะสาหรับนาไปฉาบปิดรอยแตกร้าวในบริเวณที่เป็นรอยต่อของโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
 • ห้ามใช้กับบริเวณที่ต้องแช่น้าอยู่ตลอดเวลาเช่น ถังเก็บน้า สระว่ายน้า เป็นต้น
 • ทีโอเอ 102 ดีโค้ทใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวบางที่ผนัง ไม่เหมาะสาหรับงานพื้น
 • ไม่เหมาะสาหรับนาไปฉาบหนาภายในครั้งเดียว
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทางานเสร็จด้วยน้าสะอาด

7 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 102 ดีโค้ท 0.5 -1.5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.0 ตารางเมตรต่อความหนา 1 มิลลิเมตร

8 สภาวะการเก็บรักษา[แก้ไข]

เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

9 อายุของผลิตภัณฑ์[แก้ไข]

อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

5 กิโลกรัม/กระป๋อง และ 25 กิโลกรัม/ถัง

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันทีถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

12 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

13 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th