ไฟเบอร์ เมช เสริมแรง ทีโอเอ (TOA Fiber Mesh)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ ไฟเบอร์เมช (TOA Fiber Mesh)

ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช

ไฟล์:Fiber Mesh.pdf

ไฟล์:ไฟเบอร์เมส.pdf

ไฟล์:21.TDS TH-TOA Fiber Mesh CS5.pdf

ไฟล์:19-sds-toa-fiber-mesh th.pdf

ตาข่ายไฟเบอร์เสริมแรงสำหรับกันซึม TOA Fiber Mesh หรือ ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช เป็นแผ่นตาข่ายไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิกคุณภาพสูง ที่ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมประเภทอะครีลิคที่มีความยืดหยุ่น เช่น ทีโอเอ 201 รูฟซีล หรือ ทีโอเอ รูฟซีล ซันบล็อก คุณสมบัติ

ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช (TOA Fiber Mesh) เป็นแผ่นตาข่ายไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิกคุณภาพสูงใช้สาหรับเสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมทุกประเภท ช่วยป้องกันการฉีกขาดจากการเคลื่อนไหวของรอยต่อโครงสร้าง หรือรับแรงเสียดสีจากการสัญจรบนผิวกันซึม

1 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ใช้สาหรับเสริมความแข็งแรงของวัสดุกันซึมทุกประเภท เช่น ทีโอเอ 201

รูฟซีล หรือทีโอเอ 237 ซีเมนต์ เมมเบรน โดยเฉพาะจุดที่มีรอยแตกร้าว รอยต่อที่จะขยับ และตามขอบมุมพื้นกับผนังต่างๆ

2 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

– ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับวัสดุกันซึมทุกชนิด

– ใช้เสริมแรงรอยต่อของวัสดุต่างชนิดกัน เพื่อลดการแตกร้าว

– ป้องกันการขยายตัวของรอยแตกร้าวเพิ่ม

– ยืดอายุงานของวัสดุกันซึม


3 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

ระบบการใช้งาน

วิธีการใช้งาน : – ใช้กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ตัดทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

(ขนาดที่สามารถครอบคลุมรอยแตกร้าวได้หมด หรือความกว้างตามพื้นที่)

ข้อแนะนาเพิ่มเติม : – การปูทับด้วยตาข่ายไฟเบอร์ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช ระหว่างรอยต่อหรือรอยแตกร้าวบนวัสดุกันซึม

ให้ฝังผ้าตาข่ายไฟเบอร์ลงไปในเนื้อของวัสดุกันซึมขณะที่ยังเปียกอยู่ โดยระวังอย่าให้ย่นหรือพับ

– ตาข่ายไฟเบอร์ที่ปูต่อซ้อนแผ่นกัน ให้วางตาข่ายไฟเบอร์เกยทับกันไม่น้อยกว่า 5 ซม.

– ระวังเวลาตัดตาข่ายไฟเบอร์ทีโอเอ ไฟเบอร์ เมช อย่าให้ขอบยุ่ย

4 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บในที่แห้ง มีอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงน้าหรือสภาวะที่เย็นหรือร้อนเกินไป

อายุของผลิตภัณฑ์ : –

5 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

10 เมตร / ม้วน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

6 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th