TOA 302 อะคริลิก ซีลแลนท์

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์

ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์

ไฟล์:302 Acrylic Sealant.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ (TOA 302 Acrylic Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับอุดโป๊วแบบสำเร็จรูปที่่ผลิตจากสารประเภทอะคริลิกชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการยืดหดตัวได้ดี สามารถขยายตัวตามสภาพรอยแตกของพื้นผิวได้ เหมาะสำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือรอยต่อของงานก่อสร้างที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์เหมาะสำหรับใช้อุดโป๊วบริเวณต่างๆ ดังนี้

– ซ่อมแซมรอยแตกของผนังห้อง

– อุดโป๊วร่องบริเวณที่จ้องการความยืดหยุ่นตัวสูง – สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวเป็น คอนกรีต กระเบื้อง ไม้ ได้ดี

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

– เป็นวัสดุอุดโป๊วสำเร็จรุปสารอะคริลิกชนิดพิเศษ ใช้อุดโป๊วบริเวณที่มีการขยับตัว เช่น กรอบและมุมวงกบประตู หน้าต่าง

– สาหรับใช้อุดโป๊วตกแต่งรอยแตกร้าวของผนังปูนฉาบหรือรอยต่อของวัสดุต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารที่มีขนาดใหญ่

– มีคุณสมบัติยืดหดตัวได้ดี รองรับการเคลื่อนที่ของรอยแตกร้าวต่อเนื่อง

– สามารถขัดตกแต่งได้ (ขัดด้วยกระดาษทรายและน้ำ) หรือปาดให้เรียบในขณะที่อุดโป๊ว

– สามารถทาสีทับได้

– สามารถทนต่อสภาวะอากาศ และรังสียูวี (UV) ได้ดี ไม่เหลือง ตัว

– ปลอดภัยต่อการใช้งาน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปราศจากทินเนอร์ตัวทำละลายและสารอันตราย

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

สี  : ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์เป็นครีมสีขาว

ค่าความหนาแน่น @ 25°c  : 1.56 – 1.60 กิโลกรัม ต่อลิตร

ค่าความเป็นกรด-ด่าง @ 25°C  : 8.5 – 10.0

ค่าความข้นเหลว @ 25°C  : 500,000 – 700,000 Cps.

(Spindle#7, speed 5)

ค่าความแข็ง ( Shore A ) (ASTM C 661-93)  : > 20


ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์

TOA

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว : – พื้นผิวที่จะอุดโป๊วด้วยทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ จะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่นลง สี เศษซีเมนต์ คราบไขต่างๆ

วิธีการใช้งาน : – ให้ขยายรอยแตกให้กว้างขึ้นเล็กน้อย เป็นรูปตัว V แล้วทาความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นลง

– ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่ามีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วนพรุน ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ คอนแท็คไพรเมอร์ บริเวณที่ทาการอุดโป๊ว จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง

– ใช้ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์อุดโป๊วรอยแตกด้วยเกรียงโป๊ว โดยให้มีลักษณะเป็นหลังเต่าหนาไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร เผื่อการยุบตัวหรือโป๊ว 2 ครั้ง ให้ใช้นิ้วหรือเกรียงโป๊วจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่ ปาดหรือลูบ เพื่อการแต่งผิวหน้าให้เรียบ สวยงาม แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง

– หากต้องการขัดให้ตกแต่งด้วยกระดาษทรายและน้ำสะอาดให้เรียบร้อย แล้วทิ้งให้แห้ง

– เช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกิดรากการขัด ก่อนที่จะทำการทาสีตามระบบที่ถูกต้อง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : – เมื่อใช้ไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท

– การแห้งตัวของทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ ขึ้นอยู่กับขนาดของร่องรอยต่อที่ทำการอุดโป๊ว

– ถ้ารอยแตกใหญ่ ร่องลึกมาก ให้อุดร่องด้วยยูรีเทนโฟมหรือโพลีเอทธีลีนโฟม (Backing rod) ให้ได้ความลึกของร่องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความกว้าง ก่อนการอุดโป๊วเพื่อป้องกันการยุบตัวและทำให้ร่อง

หรือรอยต่อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

– ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด

6 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 302 อะคริลิกซีลแลนท์ 1 กิโลกรัม อุดโป๊ว ได้ความยาวประมาณ 7 เมตร

(ที่ความกว้าง 1 เซนติเมตร ความลึก 1 เซนติเมตร)

7 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในทาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

อายุของผลิตภัณฑ์: อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

8 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

1 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม ต่อ กระป๋อง

ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์


ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุการทำงานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วย

น้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

9 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

10 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th

TOA