TOA Wood Preservative น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดใส

จาก Watsadupedia

TOA Wood Preservative น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดใส

Toa-wood-presevativedb75b721ccd24f17bbb4da36714da505.jpg

ไฟล์:Sds-toa-wood-preservative-th.pdf

ไฟล์:Tds-toa-wood-preservative.pdf

ไฟล์:Toa preservative.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ วู้ด พรีเซอร์เวทีฟ หรือ นํ้ายารักษาเนื้อไม้ มีส่วนผสมของสารเติมแต่งชนิดพิเศษ เหมาะสําหรับงานไม้เก่าและไม้ใหม่ เนื้อสีซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ได้ดี จึงช่วยปกป้องเนื้อไม้จาก เชื้อรา มอด ปลวก และแมลงกัดกินไม้ทุกชนิด เหมาะสําหรับงานไม้ภายในและภายนอก เช่น พื้นไม้ภายนอก รั้วไม้ และ เฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้ เป็นต้น

2 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

ประเภทสี : พรีเซอร์เวทีฟ โซลูชั่น เฉดสี ; ใส ลักษณะฟิล์มสี : ด้าน (ไม่มีฟิล์มสี) เนื้อสีโดยน้ำหนัก 3.5 ± 0.5 เปอร์เซ็น จุดวาบไฟ : 24 องศาเซลเซียส การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 30-45 ตารางเมตรต่อแกลลอน ต่อเที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) 15-20 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส) 30-40 นาที ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30 องศาเซลเซียส 7 วัน

3 วิธีใช้งาน[แก้ไข]

อุปกรณ์ : แปรงขนแข็ง หรือ การจุ่มชิ้นงาน การผสมทินเนอร์ (เปอร์เซ็น) พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์

4 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทําสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม จากนั้นขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240 – 320 แล้วทําความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น นํ้ามัน หรือสิ่งแปลกปลอม พื้นผิวใหม่ 1. ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ เบอร์ 240 – 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย 2. อุดโป้วรอยแตก ตําหนิบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย 3. ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน 4. เช็ดทําความสะอาดพื้นผิว

5 ระบบการทาสี[แก้ไข]

สีรองพื้น ทารองพื้นด้วย ทีโอเอ นํ้ายารักษาเนื้อไม้ (หรือ ทีโอเอ วู้ด พรีเซอร์เวทีฟ) จํานวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป) สีทับหน้า สามารถทาทับหน้าได้ด้วย ทีโอเอ แลคเกอร์, ทีโอเอ วานิช, ทีโอเอ วู้ดสเตน, ทีโอเอ เดคกิ้งสเตน, ทีโอเอ ทีค ออยล์ หรือ ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทั้งชนิด 1 ส่วน และ 2 ส่วน

6 ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน[แก้ไข]

อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียสและสูงกว่าจุดนํ้าค้างอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี

7 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง อายุผลิตภัณฑ์ : 2 ปี

8 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานสีควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทําการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม

ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยนํ้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยนํ้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

9 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

เนื่องจากสีถูกนําไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น