ไฟล์เขียนแบบ ระบบประตูหน้าต่าง บานเลื่อน EU โดยธาราทอง

จาก Watsadupedia

ไฟล์เขียนแบบ ระบบประตูหน้าต่าง บานเลื่อน EU โดยธาราทอง

Tharathong logo trt-u1291.png

EU .DWG and .PDF file TARA brand

1 ไฟล์เขียนแบบPDF

ไฟล์PDF ไฟล์PDF
DOUBLE SWING OPENABLE WINDOW.pdf SLIDING WINDOW 2 EURO & FIX.pdf
SLIDING WINDOW 2 EURO.pdf SLIDING WINDOW 3 EURO & FIX ELEVATION.pdf
SLIDING WINDOW 4 EURO & FIX.pdf SLIDING WINDOW 4 EURO.pdf
SWING DOOR ELEVATION.pdf SWING WINDOW & FIX ELEVATION 2 EURO.pdf
SWING WINDOW ELEVATION 1 EURO.pdf SWING WINDOW ELEVATION 2 EURO.pdf
SWING WINDOW ELEVATION EURO 1 SIDE ELEVATION.pdf SWING WINDOW ELEVATION EURO 2 SIDE ELEVATION.pdf

2 ไฟล์เขียนแบบDWG

ไฟล์DWG ไฟล์DWG
DOUBLE SWING OPENABLE WINDOW.dwg‎‎ EU for send out.dwg‎‎
SLIDING WINDOW 2 EURO & FIX.dwg‎‎ SLIDING WINDOW 3 EURO & FIX ELEVATION.dwg‎‎
SLIDING WINDOW 4 EURO & FIX.dwg‎‎ SLIDING WINDOW 4 EURO.dwg‎‎
SWING DOOR ELEVATION.dwg‎‎ SWING WINDOW & FIX ELEVATION 2 EURO.dwg‎‎
SWING WINDOW ELEVATION 1 EURO.dwg‎‎ SWING WINDOW ELEVATION 2 EURO.dwg‎‎
SWING WINDOW ELEVATION EURO 1 SIDE ELEVATION.dwg‎‎ SWING WINDOW ELEVATION EURO 2 SIDE ELEVATION.dwg‎‎
SLIDING WINDOW 2 EURO.dwg‎‎

3 ลิขสิทธิ์

ไฟล์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ธาราทอง เมททอล จำกัด ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

4 เพิ่มเติม

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th